برچسب‌ "تواضع"


Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 23

Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 81

ادب و تواضع چیست؟

رجبی | دوشنبه، ۰۲ بهمن ۹۶ - ۱۱:۱۵

ادب و تواضع چیست؟ داشتن ادب و رعایت آن جز مواردی است که در بسیاری از احادیث به آن اشاره شده است.حتما شما هم…