برچسب‌ "خون پس از ادرار"


Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 23

Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 81

چند قطره خون بعد از ادرار

رجبی | چهارشنبه، ۲۷ دی ۹۶ - ۱۱:۱۳

چند قطره خون بعد از ادرار : معمولا افرادی که در ادرارشان، خون می بینند بسیار می ترسند و میخواهند هر چه سریع تر…