برچسب‌ "صادرات"


Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 23

Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 81

صادرات میوه خشک

رجبی | پنج شنبه، ۰۵ بهمن ۹۶ - ۰۸:۵۶

صادرات میوه خشک : یکی از بهترین راه کارهای که می تواند در مناطق روستایی ، سبب اشتغال زایی شود توسعه صنایع تبدیلی و…


Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 23

Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 81

بهترین کالا برای صادرات

رجبی | پنج شنبه، ۰۵ بهمن ۹۶ - ۰۸:۵۰

بهترین کالا برای صادرات : صادرات به معنای ساده به انتقال کالا یا ارسال آن از کشوری به کشور دیگر گفته می شود که…


Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 23

Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 81

صادرات فرش

رجبی | پنج شنبه، ۰۵ بهمن ۹۶ - ۰۷:۴۸

فرش نیز جز اقلامی است که صادرات آن به دیگر کشورها صورت می گیرد. ایران نیز از کشورهای می باشد که در صادرات فرش…


Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 23

Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 81

صادرات عسل

رجبی | پنج شنبه، ۰۵ بهمن ۹۶ - ۰۶:۲۳

صادرات عسل : عسل جز مواد با ارزشی است که خواص درمانی زیادی دارد و برای بیماری های مختلفی مصرف آن توصیه می شود.امروزه…


Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 23

Notice: Undefined index: magit_vip-posts in /home/roozbato/public_html/wp-content/themes/magit/inc/org-tag.php on line 81

صادرات زعفران

رجبی | پنج شنبه، ۰۵ بهمن ۹۶ - ۰۶:۴۴

صادرات زعفران : زعفران جز مواد غذایی با ارزشی است که صادرات آن بسیار مهم است و از تعداد زیادی گیاه زعفران تنها مقدار…