چهارشنبه، ۲۰ تیر ۹۷ - ۰۷:۳۲
تعبیر خواب گنجشک

تعبیر دیدن گنجشک در خواب : اگر بخواهیم به صورت کلی به تعبیر خواب گنجشک از زبان حضرت دانیال ع اشاره کنیم باید اینگونه…

تعبیر دیدن گنجشک در خواب : اگر بخواهیم به صورت کلی به تعبیر خواب گنجشک از زبان حضرت دانیال ع اشاره کنیم باید اینگونه بگوییم که : تعبیر دیدن گنجشک در خواب مردی است با قدر و جاه البته در صورتی که عفیف و پاکدامن باشید.

اما اگر بخواهیم به تعبیر دیدن گنجشک در خواب از زبان ابن سیرین اشاره کنیم باید گفت: دیدن گنجشک در خواب کودکی کوچک است و خردسال و هر نوع بدی یا خوبی که در گنجشک مشاهده کنی به کودک خردسال برمیگردد.

ابراهیم کرمانی نیز در مورد تعبیر دیدن گنجشک در خواب می گوید: تعبیر گنجشک اگر به ۱عدد بوده است ، در واقع فززند می باشد.

تعابیر گنجشک

تخم گنجشک: در صورتی که تخم گنجشک در خواب ببینید به تعبیر ابراهیم کرمانی ، خیر و خرمی را دارد.

خوردن گنجشک: در صورتی که در خواب ببنید که گنجشک ماده ی را خورده اید به این معنی است که از مال و اموال یک زن به مقداری که خورده ی به تو می رسد. ابراهیم کرمانی می گوید در صورتی که ببنید گنجشک خورده اید به این معنی است که از مال و اموال فرزند مصرف خواهی کرد.

در صورتی که ببینید در دهان خودتان گنجشک گذاشته اید و قورتش داده اید به معنی است که صاحب فرزندی خواهی شد.

کشتن گنجشک : ابراهیم کرمانی می گوید در صورتی که گنجشکی را کشته ی یا اینکه در دست تو گنجشک مرده  ی باشد به این معنی است که به ضرر و زیان دچار می شوی و فرزندتان از دنیا خواهد رفت.

صدای گنجشک

  ابراهیم کرمانی در رابطه با صدای گنجشک می گوید: در صورتی که در خواب ببینید گنجشک آواز و فریاد می زد ،خبر خوبی را خواهید شنید. ابن سیرین نیز در رابطه با صدای گنجشک می گوید آواز گنجشک این می باشد که سخنهای شگفت انگیزی را می شنوی و حیرت میکنی اما از نظر برخی دیگر از تعبیرگران ،تعبیر آواز گنجشک تسبیح و ستایش خداست.
ابراهیم کرمانی می گوید: در صورتی که در خواب ببینی تعداد زیادی گنجشک بانگ و فریاد به سر می دهند و آواز می خوانند به این معنی می باشد که با مردی سروکار پیدا می کنید که اهل دعوا و ستیزه و همچنین آشوب می باشد.

شکار یا بدست اوردن گنجشک

 برخی از تعبیرگران می گوید که تعبیر گنجشک فرزند و غلام می باشد. عده ی دیگر اینگونه می گویند که تعبیرش این می باشد که اگر فقیر هستید شش درهم ولی در صورتی که ثروت مند باشی شش هزار درهم را بدست می آورید.
حضرت دانیال ع می فرماید: در صورتی که پاک دامن یا عفیف نباشی و در خواب خود ببینی که گنجشکی به تله و دام گرفته ی به این معنی است که نیرنگی را به شخصی حقیر و بیقدر و منزلت خواهی زد و بر او غلبه خواهی نمود.
در صورتی که ببینید گنجشکی را بیرون از لانه ی آورده ی به این معنی می باشد که به رنج و سرزش و ملامت دچار خواهی شد.
از نظر ابن سیرین: در صورتی که ببینی گنجشکی های بسیار را بدست آورده ی به این معنی است که بر گروهی، سروری وبزرگی خواهی کرد و مال و اموال بسیاری را بدست خواهی آورد.
ابراهیم کرمانی نیز می گوید : در صورتی که ببینی به تو گنجشک های بسیاری بخشیده شده است به این معنی می باشد که به اندازه آنها مال و اموال بدست خواهی آورد.

تعبیرهای دیگری در رابطه با گنشجک وجود دارد:

تعبیرهای دیگری در رابطه با صدای گنجشک وجود دارد که از نظر امام صادق ع :

  • پادشاه
  • حاکم و والی
  • مردی با قدر و ارزش زیاد
  • غلام زیبا
  • قاضی
  • بازرگان
  • مرد راهزن
  • مردی اهل خصومت و دشمنی
  • مردی که نسبت به امیزش نمودن حریص است
به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *