چهارشنبه، ۲۰ تیر ۹۷ - ۰۸:۱۶
خواب دیدن گندم

تعبیر خواب دیدن گندم چیست ؟ به صورت کلی می توان گفت که اگر در خواب گندم ببینید خوب است. فرقی نمی کند که…

تعبیر خواب دیدن گندم چیست ؟ به صورت کلی می توان گفت که اگر در خواب گندم ببینید خوب است. فرقی نمی کند که شما در خواب گندم خشک و پاک کرده را ببنید یا اینکه مزرعه ی داشته باشید که در آن گندم کاشته باشید در هر صورت گندم برای شما نشان از برکت و خیر و معیشت را دارد.

در صورتی که در خواب ببینید مقداری گندم یا به اندازه مشتی در جیب تان دارید ،کیسه و جیب شما برکت می یابد و از پول پر خواهد شد اما این معنی پولی می باشد که شما به دست می آورید و هزینه می نمایید نه اینکه پولی را بتوانید پس انداز نمایید و پولدار شوید.

تعبیر دیدن گندم در خواب

در صورتی که در خواب خود ببینید که کیسه ی گندم داشته اید یعنی پول بسیاری را بدست حواهید اورید ولی اگر ببینید که یک انبار گندم را داشته اید و آن انبار از شماست و متعلق به شماست یعنی ثروت مند خواهید شد.

اگر در خواب ببنید مزرعه ی از گندم دارید کار میکنید که خیر و برکت داشته است خود شما و دیگران نیز بهره مند می شوید.در صورتی که ببنید در خواب تان نان گندم می خوردی یعنی گرفتار تنگی معاش خواهید شد ولی جویدن سنبله گندم  وخوردن و تف کردن آن در خواب یعنی گرفتار فقر و تنگدستی می شوید و از لحاظ تامین معیشت بسیار در مضیقه خواهید افتاد.

محمد بن سیرین در رابطه با تعبیر خواب گندم می گوید: دیدن گندم در خواب نشان از روزی حلالی می باشد که به رنج بدست می آید. در صورتی که ببنید گندم پخته ی را می خورید یعنی غمگین خواهید شد. اما اگر ببنید که شکم تا دهان از گندم خشک پر است به این معنی هلاک می باشد.

ابراهیم کرمانی می گوید: در صورتی که ببنید خوشه های گندم می خورید یعنی علت قحط می باشد ولی اگر بینید که گندم می کارید دلیل بر آن است که در آن دیار گندم ارزان خواهد شد.

از نظر امام صادق ع تعبیر دیدن خواب گندم

امام صادق ع می فرماید تعبیر  دیدن گندم در خواب در سه وجه بوده است که شامل موارد زیر است:

 • معزول شدن
 • تصرف کردن
 • غربتی( بی زن و مجرد بودن)

تعبیر خواب دیدن گندم چیست ؟ از نظر لوک اويتنهاو تعبیر خواب دیدن گندم در موارد زیر اینگونه است:

 • گندم: کاميابي
 • برداشت گندم: به وسیله ی شما یک مشکل پیچیده حل می شود
 • دانه گندم: خوشبختی
 • جمع آوری گندم: سلامتی
 • آفت زده گندم: کار پر از رنج و زحمت
 • خوشه گندم : سود و برد
 • درو کردن گندم: شما یک کار را پیدا می کنید
 • کشت گندم : سود بسیار

تعبیر خواب دیدن گندم چیست ؟ يوسف نبي ع در رابطه با تعبیر خواب گندم می گوید: گندم به عنوان روزی حلال می باشد البته برخی می گوید که اندکی غم می باشد.

آنلي بيتون

 • اگر در خواب مزارع گسترده ی ببنید نشانه ی آن می باشد که از کارهای خود سود زیاد بدست می آورید.
 • در خواب ببنید که گندم های رسیده و آماده برداشت هستند نشانه ی این است که به ثروت حتمی می رسید و به زندگی تان با عشق ادامه میدهید.
 • در صورتی که دانه های درشتی از گندم را در خرمن کوب میریزید نشانه ی آن می باشد که در سعادت به روی شما باز می شود.
 • اگر در خواب کیسه های گندم ببنید نشانه ی آن می باشد که خیلی سریع به موفقیت و نهایت پیروزی می رسید.
 • در صورتی که ببنید گندم ها در انبار خیس شده اند نشان از آن دارد که به دست دشمنان منافعتان به تباهی می رسد.
 • خوردن جوانه گندم نشان از آن دارد که به سختی برای اینکه به حق برسید تلاش میکنید و در نهایت آن را بدست خواهید آورد.
 • در صورتی که ببنید از تپه ی بالا می روید که پوشیده از گندم هستند  و در آن زمان ساقه ها را میگیرد و خودتان را بالا میکشید نشان از آن دارد که از سعادتی گسترده بهره مند خواهید شد و به مقام خاص بدست خواهید آورد.
به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *